loader

ORTODONTİ

Ortodontik yani diş ve çenelerin ilişkileriyle alakalı sorunlar erken teşhis edilirse tedavileri kolay ve başarılı oranı yüksek olur.

İskeletsel veya dişsel pek çok anomaliyle karşılaşabilmekteyiz. Bu tip sorunlar çoğunlukla genetik faktörlere bağlı olarak doğumdan itibaren gelişmeye başlar. Belirtilerini çocuklarda süt dişlenme döneminde göstermektedir. Bu yüzden çocuklarda düzenli diş hekimi kontrolleri önem kazanır.

 

Tedavi şekilleri nelerdir?

 

Ortodontik rahatsızlığın türüne ve şiddetine bağlı olarak apareyler ya da sabit ortodontik tedaviler tercih edilebilir. Şeffaf plaklar, metal ya da seramik braketler hastanın tedavi ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda tercih edilebilir. Eğer bu tarz ortodontik tedavilerle çözülemeyecek bir vakaysa ya da apareylerle düzeltilemeyecek seviyede bir iskeletsel anomali varsa tedavi yöntemi olarak ortognatik cerrahi tercih edilebilir.

İskeletsel bozuklukların cerrahi müdahaleye gerek kalmadan düzeltilebilmesi için kemik büyüme gelişme sürecinin takibi önemlidir. Büyüme atılımı kritik bir dönemdir. Bu sürecin atlandığı vakalarda cerrahi müdahale gerekecektir. Kemiklerin büyüme yönüne müdahale edebilmek için geç kalınmış olacağından apareylerle düzeltmek mümkün olmaz.

 

Ortodonti tedavisinde yaş sınırlaması var mıdır?

 

Dişsel bozukluklarda ise ortodontik tedavi uygulayabilmek adına bir yaş sınırlaması yoktur. Hekimin yapacağı radyografik incelemeler ve klinik muayeneler neticesinde rahatsızlığın ne olduğuna ve uygulanması gereken tedavi yöntemine karar verilir.

Diş çapraşıklıkları ve çenelerdeki bozuklukların düzeltilmesi konuşma ve beslenebilme gibi fonksiyonel ihtiyaçları giderdiği gibi hastanın estetik beklentilerini de karşılayarak özgüvenli ve mutlu bir birey olmasına katkıda bulunur.