loader

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Fonksiyon ve estetik. Dişler üç önemli görevi yerine getirir. Sağlıklı ve bütünlüğü olan bir ağız ortamında dişlerimiz sayesinde beslenebilmeli, konuşabilmeli ve görsel beklentilerimizi karşılayabilmeliyiz. Dişlerin ağız içindeki etkileri kadar dudak ve yanak gibi yumuşak dokuları da desteklemesi, yüzdeki çöküklükleri engellemesi gerekir.

   Dişler çürük, travma ve diş eti hastalıkları gibi sebeplerle kaybedilebilir ya da doğuştan (konjenital) eksikliği söz konusu olabilir. Bu tip tekli ya da çoklu diş eksikliği vakalarında hastanın estetik ihtiyaçlarının karşılanması, konuşabilme ve beslenebilme becerilerinin tekrar kazandırılması için uygulanan tedavilere protetik diş tedavileri denir. Kaybedilen bir uzvun yerine yapılan ve o uzvun görevlerini yerine getirmesi amaçlanan protezler (yapay uzuvlar da denebilir) aracılığıyla bu tedaviler uygulanabilir.

  

Protetik diş tedavileri kaç çeşittir?

 

Protetik tedavileri sabit ve hareketli tedaviler olmak üzere iki ana başlık altında gruplandırabiliriz.

Sabit protetik tedaviler hekim tarafından hastaya uygulandıktan sonra ağzın veya dişlerin bir parçası olur ve hasta tarafından çıkarılıp takılamaz. Hareketli protezler ise yerini aldıkları dişlerin boşluklarını ihtiyaçlar doğrultusunda, kullanım sırasında doldurur, hasta tarafından (temizlik ya da yumuşak dokuları dinlendirmek amacıyla) çıkartılıp takılabilir.

    Sabit protetik tedaviler kısmi ya da tam kuronlar ve köprü protezlerdir. Zirkonyum destekli seramikler, metal destekli seramikler veya tamamen desteksiz seramik materyaller tercih edilebilir. Materyal seçimine diş eksikliğinin yeri, eksik diş sayısı, materyalin direnci ve estetik başarımına göre karar verilir.

    Hareketli protezlerde döküm metal alaşımları, akrilik ve seramik gibi materyaller kullanılabilir. Hareketli protezler tutuculuğunu fiziksel kuvvetlerden alır. Bunun için eksiklik olan bölgeye komşu dişlere ya da dişsiz çenelerle arasındaki vakum yapma becerisine ihtiyaç duyar.

    Sabit ve hareketli tedavilerin her ikisinde de desteğe ihtiyaç duyulması halinde veya daha fazla konfor ve çevre dokuları koruyabilmek adına implant tedavileri de uygulanabilir. İmplant uygulamaları ile hasta hareketli protez yerine sabit protez kullanabilir ya da daha konforlu ve fonksiyonel bir hareketli protez kullanabilir.